skip to Main Content

SSB afholder ordinær generalforsamling fredag den 2. oktober – kl. 16.30-18.00
Idrætsfabrikken (Værkstedet) – Valdemarsgade 12 – Kbh V

Generalforsamlingen foreningens højeste myndighed. På generalforsamlingen vælges et formandskab på 5–9 medlemmer for et år af gangen. Formandskabet konstituerer sig selv med formand og kasserer. Formandskabet udgør den daglige ledelse samt den besluttende myndighed mellem generalforsamlingerne.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Formandens beretning
 4. Regnskab
 5. Indkomne forslag
  a. Kontingent betaling månedsvis, subsidiært kvartalsvis.
  b.
  Forslag til ændring af tekst i vedtægt § 5. “Formandskabet konstituerer sig selv med formand og  kasserer” – ændres til “Formandskabet konstituerer sig selv med en formand og en kasserer.
  Disse poster kan ikke varetages af en og samme person.
 6. Valg til formandskabet
 7. Fremtidigt arbejde
 8. Budget
 9. Eventuelt

Indkomne forslag bedes sendt til ssb@ssb-sport.dk eller medbringes skriftligt.

Læs formandens beretning 2019 her

1 Regnskab 2019 – klik her
2 Regnskab 2019 – klik her
3 Regnskab 2019 – klik her

Vi glæder os til at se jer !

 

Back To Top