skip to Main Content

SSB afholder ordinær generalforsamling fredag den 5. april – kl. 17.00 – I værkstedet på Idrætsfabrikken, Valdemarsgade 12, 1665 København V.

Vi håber på, at se rigtig mange medlemmer og- eller forældre til medlemmer.

Hos SSB er generalforsamlingen foreningens højeste myndighed. På generalforsamlingen vælges et formandskab på 5 – 9 medlemmer for et år af gangen. Formandskabet konstituerer sig selv med formand og kasserer. Formandskabet udgør den daglige ledelse samt den besluttende myndighed mellem generalforsamlinger.

Program:

17.00 – 17.30 – Kaffe, te & buffet fra Cafe Madglad

17.30 – 19.30

Dagsorden:

-Valg af dirigent

-Valg af referent

-Formandens beretning

-Regnskab

-Indkomne forslag

Kontingentjustering gældende fra sæson 19/20 v. formandskabet

-Valg

-Fremtidigt arbejde

-Budget

-Eventuelt

Indkomne forslag bedes sendt til ssb@ssb-sport.dk eller medbringes skriftligt.

Læs beretningen for 2018 her

Se regnskabet for 2018 her

Vel mødt ! Vi glæder os til at se jer !

Back To Top