skip to Main Content

Indkaldelse til SSBs årlige generalforsamling 2024

Mandag den 27. maj kl. 17.00 – dørene åbnes 10 min. før

Sted: Valdemarsgade 4, 1665 København V – salen på 1. sal (indgang ved stentrappen)

Forslag til behandling på generalforsamlingen må meget gerne være kontoret i hænde senest tirsdag den 21. maj – dette gælder især ændringsforslag til det foreslåede vedtægtssæt. Læs mere på nedenstående link.

I forhold til forplejning ser vi gerne at du tilmelder dig generalforsamlingen på kontoret senest fredag den 24. maj kl. 12.00.

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandskabets beretning
4. Regnskab
5. Indkomne forslag
6. Valg
7. Fremtidigt arbejde
8. Budget
9. Eventuelt

Det underskrevne tilskudsregnskab og revisorprotokollatet ligger til syn hos medarbejderne på kontoret.

Vel mødt – I håb om en god og konstruktiv generalforsamling.

SSBs formandskab

 

Læs mere – klik på nedenstående links:

Beretning 2023
Forslag 1 Nyt vedtægtssæt
Forslag 2 Nyt kontingentsatser
Regnskab 2023 – budget 2024
Regnskab 2023

Back To Top