skip to Main Content

Idrætsfabrikken

SSB etablerede i år 2000 Idrætsfabrikken – SSBs forenings- og aktivitetscenter i Valdemarsgade. Ideen med at etablere vort eget decentrale “multianlæg” er bl.a. i et samarbejde med DGI-byen at få idrætten til at nå bredere ud – få kontakt til nye målgrupper, skabe nye aktivitetsformer, give forenings- og demokratistrukturerne omkring den lokale idræt nye udtryk.

Udlejes til fest eller sportsarrangementer

Udover at danne rammen om en masse sport og leg for SSB og andre aktive foreningers hold er det muligt at leje Idrætsfabrikken til fest eller sportsarrangementer. Idrætsfabrikken er et virkelig godt festlokale på Vesterbro.

Se ledige datoer for leje her !

Når du har fundet en ledig dag – kontakt venligst Ejner på ejner@idraetsfabrikken.dk eller på telefon 3379 6879, for endelig booking eller foreløbig reservation, alle hverdage (formiddag) undtagen torsdag.

Lokalebookning til fest omfatter vores 1. sal som rummer; Støberiet, Produktionsrum 1 & 2 samt køkken og cafeområde.
Yderligere info se venligst www.idraetsfabrikken.dk

Se venligst Idrætsfabrikkens website vedrørende udlejning af lokaler til idræt og dans – selskaber – konferencer – møder/kurser – receptioner etc.

Lejrskole i København (billig pris – 60 kr. pr. overnatning)

Idrætsfabrikken fungerer også som en lejrskole/skoleovernatning i København og er besøgt af mange skoler, der har brug for billig overnatning. På Idrætsfabrikken kan man overnatte med eget underlag i vores tomme idrætslokaler for 60 kr. per nat fra mandag aften til fredag morgen.
Det er Københavns billigste overnatning og vi ser flere og flere efterskoler,10. klasse centre, højskoler m.fl. som kontakter os, når de er på ekskursion og mangler et billigt sted at overnatte. Idrætsfabrikken har også en central beliggenhed i forhold til Københavns mange seværdigheder. Se mere på skoleovernatning og lejrskole i København.

  • Idrætsfabrikken er en selvejende institution etableret af Settlementet på Vesterbro (tidl. Kristeligt Studenter Settlement) og SSB i fællesskab.
  • Idrætsfabrikken har sin egen bestyrelse og en økonomi, der er uafhængig af de stiftende parters.
  • Idrætsfabrikken er tænkt som en med– og modspiller til de typiske centrale idrætsanlæg. Dette ud fra en ide om, at et idrætsanlæg kan påtage sig andre opgaver end at være administrator for lokaludlejning og drift.
  • I idrætsfabrikkens tilfælde er det tænkt, at anlægget skal påtage sig en offensiv rolle i forhold til bydelens idrætssvage grupperinger og enkeltpersoner, hvilket er klart formuleret i formålsparagraffen:
  • ”Idrætsfabrikken er almennyttig og har til formål at etablere et aktivitetscenter og værested for lokalområdets mange små foreninger og mere eller mindre organiserede personer, her især børn og unge, der ikke umiddelbart kan få tid i de etablerede anlæg”.
  • Dermed skal idrætsfabrikken støtte idrætstiltag for børn og unge, nye foreningstiltag og støtte muligheden for at dyrke idræt for andre perifer grupper som fx idræt for psykisk syge, idræt for personer i alkohol– og narkoafvænning, idræt for børnehaver, idræt for voksne indvandrere”.
  • Herudover rummer Idrætsfabrikken selvfølgelig en masse ordinært idræt og har endvidere stor fokus på brugerindflydelse og ansvar.
Idrætsfabrikken
Valdemarsgade 12 – 1665 København V
Telefon 3379 6879 – mail: ejner@idraetsfabrikken.dk
Back To Top