skip to Main Content

SSB Vesterbro Idrætsforening er en forening i hjertet af Vesterbro, der brænder for at få både pulsen og livsglæden op for vores ca. 1.500 motionsbegejstrede medlemmer.

Vi har ca. 80 dedikerede trænere/forældre- og hjælpetrænere. Aktiviteterne spænder bredt og udbydes for både børn, unge, voksne og seniorer.

Foreningen er baseret på rummelighed og accept, hvor alle kan være med – derfor er mangfoldighed og inklusion nøgleord i SSB. Vi er en udpræget breddeklub, hvor fællesskaber er vigtigere end resultater.

Vi er en idrætsforening med et socialt sigte og engagement, der hver dag kæmper for vores mærkesager, herunder fokus på at sikre adgang til idrætsfaciliteter på Vesterbro, at tilbyde en bred vifte af idrætsaktiviteter for alle aldersgrupper samt iværksætte tilbud for specifikke målgrupper.

Vi har aktiviteter på følgende lokationer:

  1. Idrætsfabrikken, Valdemarsgade 12
  2. DGI Byen, Tietgensgade 65
  3. Europaskolen, Ny Carlsberg Vej 99

Se under det enkelte hold, hvor træningen foregår.

Medarbejdere

Esther

Idrætsmedarbejder senior

Jesper

Idrætsmedarbejder fodbold

Jon

Idrætsmedarbejder svømning

Mads

Idrætsmedarbejder badminton

Sabrina

Sekretariatsmedarbejder

Signe

Idrætsmedarbejder gymnastik

Generalforsamling

Generalforsamlingen er SSB’s øverste myndighed. På generalforsamlingen, der afholdes én gang årligt, vælges medlemmer til formandskabet, og der gives samtidig beføjelse til, at formandskabet må handle på SSB’s vegne indtil næste generalforsamling – og med afsæt i aktuelle vedtægter. Alle medlemmer har stemmeret. På generalforsamlingen godkendes beretning, regnskaber og budgetter, og der udarbejdes en handleplan for den kommende sæson. Derudover vælges der repræsentanter til Idrætsfabrikkens bestyrelse, hvor SSB har to pladser.

Formandskabet

Formandskabet består af 5-9 medlemmer og der afholdes møde i formandskabet én gang månedligt.

Formandskabets opgaver indebærer, at:

  • Drive foreningen i tråd med vedtægterne
  • Føre tilsyn med foreningens aktiviteter
  • Forvalte foreningens penge
  • Fremlægge større beslutninger, specielt om økonomi og vedtægtsændringer, for medlemmerne på generalforsamlingen
  • Have kontakt til forbund, myndigheder og andre samarbejdspartnere
  • Udføre andre praktiske opgaver

Bliv frivillig

Vi søger frivillige til at løse mange forskellige opgaver:

Trænere til vores idrætshold for børn og voksne samt frivillige til at udføre praktiske opgaver.

Back To Top