skip to Main Content

Dagsorden og referater

Formandskabet mødes første tirsdag i hver måned med en standarddagsorden:

  • Godkendelse af dagsorden
  • Godkendelse af referat fra sidste møde
  • Meddelelser fra formanden
  • Meddelelser fra kontoret
  • Økonomi

Dagsordenen suppleres ift. det enkelte møde med aktuelle sager/punkter – såfremt et medlem ønsker at få en sag behandlet på mødet kontaktes kontoret der sørger for at dagsordenen opdateres og formandskabet orienteres.

Back To Top